Psychologiepraktijk

Behandelvormen

 

 • Oplossingsgerichte therapie

   

  Binnen de oplossingsgerichte benadering staat niet het probleem centraal en hoe dat te veranderen, maar wordt er gericht op de gewenste situatie van de cliënt en hoe dat te bevorderen. Binnen de therapie wordt veel aandacht besteed aan hoe je leven er uit zou zien zonder de problemen en wordt je gestimuleerd dit in zoveel mogelijk details uiteen te zetten. Vervolgens wordt gekeken naar wat er al ‘aanwezig’ is van deze situatie, wat je al doet en hoe volgende stappen er uit zouden zien richting de gewenste situatie.

   

  De gesprekken geven vaak een stimulerend en positief gevoel, waarbij de cliënt zelf de expert is en zelf de doelen bepaalt. De rol van de therapeut is het naar boven halen van iemands krachten en oplossingen.

   

 • Narratieve therapie

   

  De term ‘narratief’ verwijst naar ‘verhalend’. Ieder mens heeft verhalen over zichzelf, over elkaar, over vroeger, over de wereld. Deze verhalen worden gevoed door de geschiedenissen van mensen, de culturele afkomst en de omgang met elkaar. Door te vertellen geven we betekenis aan de wereld om ons heen en reflecteren we op ons leven. Binnen de narratieve therapie is het uitgangspunt dat mensen hun identiteit construeren aan de hand van verhalen over zichzelf en wat hen overkomt.

   

  Deze verhalen kunnen helpend zijn, ze geven richting, laten zien wat je waarden zijn, wat belangrijk voor je is. Maar het kan ook zijn dat er problematische dominante verhalen gevormd worden, die andere perspectieven wegdrukken en beperkende of negatieve effecten hebben in je leven. Binnen de narratieve therapie worden psychische klachten gezien als een protest tegen het probleemverhaal en als een wens voor het ontwikkelen of versterken van meer gewenste verhalen over jezelf, de ander of het leven.

   

  In de therapie wordt samen onderzocht wat de invloed is van de (probleem)verhalen in je leven, in welke mate je deze invloed wel/niet wenselijk vindt, hoe ze zijn ontstaan en naar situaties waarin het probleemverhaal minder vat op je heeft. Het onderzoeken van het eigen verhaal leidt tot het herdefiniëren van jezelf en de eigen identiteit. Nieuwe, gewenste en rijkere verhalen worden geconstrueerd, wat acceptatie doet vergroten en (meer) richting doet geven.

 • Mindfulness

   

  Mindfulness betekent met volledige aandacht aanwezig zijn in het nu, bij dit moment, met een open, niet-oordelende houding.

   

  Onze aandacht wordt gedurende de dag getrokken door allerlei prikkels, zoals dingen die we zien of horen, onze gedachten, het maken van plannen, zorgen, pijn enz. Ook zijn we veelal iets aan het ‘doen’, doelen aan het behalen, lijstjes aan het afwerken, aan verwachtingen proberen te voldoen. We staan zogezegd vaak op de ‘automatische piloot’, ook wel de ‘doe-stand’ genoemd. Naast dat we veel bereiken, kan het ook veel onrust en spanning geven en genieten we soms niet of weinig van het huidige moment. We zijn ons vaak ook niet bewust van onze automatische reacties en gedachtenpatronen.

   

  Door het beoefenen van mindfulness leer je meer ‘aanwezig’ te zijn in het nu, het ‘doen’ even te onderbreken, om meer te ‘zijn’ en meer ruimte te maken voor alles wat zich voordoet in het huidige moment, zonder te oordelen. Ook nare gedachten en gevoelens leren toe te laten en ze te laten zijn, zonder ze weg te duwen of er tegen te vechten. Je leert zachter en accepterender naar jezelf te zijn en meer grip te ervaren. Effecten van het beoefenen van mindfulness zijn o.a. minder piekeren, meer rust, verhoogde concentratie en aandacht, acceptatie en mildheid, meer energie, meer tevredenheid.

   

  Psychologiepraktijk Femke Vink verzorgt de 8 weekse mindfulness training op locatie. Neem contact op voor meer informatie. Er vindt tevens een samenwerking plaats met Mindfulness Utrecht West.

   

  Daarnaast kunnen ook binnen individuele behandeltrajecten mindfulness interventies een toegevoegde waarde hebben als onderdeel van de behandeling om te leren op een andere manier met bepaalde gevoelens en gedachten om te gaan.

   

 • EMDR

   

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die psychisch last blijven houden van een of meerdere traumatische gebeurtenissen of ingrijpende ervaringen. Voorbeelden zijn een ongeval, een verlieservaring, een nare medische ingreep, een schaamtevolle ervaring, een pestverleden, krenkingen in de jeugd. Zulke ervaringen kunnen diepe sporen achterlaten in het geheugen en kunnen gepaard gaan met uiteenlopende klachten.

   

  Het doel van de EMDR behandeling is om te helpen de herinneringen aan de ingrijpende ervaringen te verwerken en de daaraan gerelateerde klachten te verminderen of te laten verdwijnen, dat het niet meer ‘in de weg staat’. Tijdens de EMDR behandeling wordt je geholpen om terug te denken aan de ingrijpende gebeurtenis. Welk beeld zie je voor je? Welke gedachten en gevoelens komen in je op? Er zal vervolgens een afleidende stimulus worden aangeboden, net zo lang tot de gedachten en gevoelens over de ingrijpende gebeurtenis voor jou aanvaardbaar zijn. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Herinneringsbeelden kunnen veranderen, andere helpende aspecten van de ervaring kunnen naar boven komen, nieuwe inzichten of gedachten kunnen ontstaan die een andere, mindere bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven.

   

  Zie voor meer informatie over EMDR: Vereniging EMDR Nederland.

   

   

 • Cognitieve gedragstherapie

   

  In de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar de samenhang tussen gedachten, gevoel en gedrag. Het uitgangspunt is dat niet zozeer de gebeurtenissen die we meemaken rechtstreeks ons gevoel en gedrag beïnvloeden, maar de interpretaties, ofwel de gedachten die we vormen over deze gebeurtenissen, dat doen. Onze gedachten zijn manieren om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. Veelal gaan deze gedachten automatisch en onbewust. Door deze ‘etiketten’ te plakken op de wereld, wordt deze overzichtelijker. Toch is ons oordeelsvermogen niet feilloos. Het kan zijn dat je bepaalde gedachtenpatronen hebt gevormd in de loop van je leven, over jezelf, de ander of het leven in het algemeen welke niet perse realistisch zijn, maar met name erg negatief of angstig zijn gekleurd. Deze gedachtenpatronen kunnen dan bepalen hoe je je voelt en gedraagt.

   

  Ons gedrag kan ook bepaalde problemen in stand houden of verergeren. Bijvoorbeeld als iemand bang is voor bepaalde situaties, zal diegene die situaties misschien het liefst uit de weg gaan. Hierdoor worden de problemen niet opgelost, maar juist in stand gehouden of zelfs verergerd.

   

  Met behulp van cognitieve gedragstherapie onderzoeken we samen welke gedachten een rol spelen bij de nare gevoelens of het problematisch gedrag. Je leert positiever en realistischer te denken. Ook is er aandacht voor het doorbreken van het gedrag dat je in de vicieuze cirkel houdt.

   

  Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

   

Bezoekadres

Psychologiepraktijk Femke Vink

Van Boetzelaerlaan 136

2581 AX Den Haag

 

Contact

info@femkevink.nl

 

drs. Femke Vink

GZ-psycholoog

06 45 62 67 84

 

KVK 75507250