Psychologiepraktijk

Bezoekadres

Psychologiepraktijk Femke Vink

Van Boetzelaerlaan 136

2581 AX Den Haag

 

Contact

info@femkevink.nl

 

drs. Femke Vink

GZ-psycholoog

06 45 62 67 84

 

KVK 75507250

 

 

Kwaliteit

 

Ik ben opgeleid tot Gezondheidszorgpsycholoog en derhalve geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit betekent dat ik voldoe aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening.

 

Tevens ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). LVVP-leden worden gecontroleerd op het nakomen van de wettelijke vereisten middels visitatie.

 

Klik hier voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Femke Vink.

 

Maandelijks neem ik deel aan intervisie om indicatiestellingen te toetsen en anoniem behandelingen te bespreken. Jaarlijks bezoek ik congressen en neem ik deel aan workshops, cursussen.

 

Privacy

Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Er zal zonder jouw toestemming geen informatie aan derden worden verstrekt.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG zorgt ervoor dat er binnen de gehele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving geldt. Hiernaast is er in de zorg nog andere zorgspecifieke wet- en regelgeving waarin nadere regels over de privacy van de cliënt zijn opgenomen. Als cliënt heeft men recht op bescherming van persoonlijke gegevens. Dit betekent onder andere dat derden geen inzage krijgen in het dossier en dat er vertrouwelijk met het dossier wordt omgegaan. Ook mag er alleen informatie aan derden worden verstrekt met schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Klik hier voor de privacy statement van Psychologiepraktijk Femke Vink. Klik hier voor een brochure met meer informatie over uw privacy.

 

Klachten

Mochten er twijfels bestaan over de behandeling, of ben je ontevreden, bespreek het met mij. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing.

 

Komen we er samen niet uit, dan kan je je wenden tot de klachtenprocedure van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

 

Zie voor meer informatie ook de cliëntfolder van de LVVP.